• VLC Bongda
  • Đội bóng
  • 28 năm 1/3 đời người VLC FC tiến đến cột mốc 28 vào ngày 22/12/2020

28 năm 1/3 đời người VLC FC tiến đến cột mốc 28 vào ngày 22/12/2020

28 năm 1/3 đời người VLC FC tiến đến cột mốc 28 vào ngày 22/12/2020

28 năm 1/3 đời người VLC FC tiến đến cột mốc 28 vào ngày 22/12/2020 ,thêm một ngôi sao nhỏ thêm một tuổi tác gánh nặng trên vai .Một năm khó khăn nhân sự COVID .Cảm ơn các bạn còn những cái tên đồng hành đến hôm nay,những người đã từ giả cõi đời ,những người qua chơi thể thao khác,số bạn qua bến đậu mới vui hơn....có bạn từ giả độc thân .

Chủ nhật tuần này 20/12/2020 VLC đá với Chung Sức sân Anh Thư vào lúc 8h30 ,VLC mặc áo đỏ và tất cam(ai còn giử mang theo)

Do yếu tố quay linetreem ,các bạn cần chỉnh tề đồng phục ,thi đấu vui khỏe ,xong qua Kỳ anh quán làm mấy chai .

Các bạn vui lòng mặc đồng phục xanh ,khi liên hoan các bạn vui lòng đồng phục áo di chuyển đỏ 2020

Một số hình ảnh