Năm 2024

Năm 2024
Năm 2023 sắp bước qua 2024 đến ,Chúc mọi người an lành hạnh phúc .Năm 2024 VLC FC là năm điểm phát triển và hùng mạnh ,rất mong tất cả Anh Em cùng đồng lòng xây dựng đội Bền vvững phát triển