Nước đóng chai I-On Kiềm

Nước đóng chai I-On Kiềm

Minh và Sỷ kết hợp với nhà sản xuất nước đóng chai I-On Kiềm +NANOCOVID .Nhằm tăng cường đề kháng ,phòng ngừa COVID .Tặng cho các khu cách ly F0+F1 và các bệnh viện điều trị F0+F1 ,các trạm gác trên đường.Bạn nào có nhu cầu vui lòng đăng ký ,liên hệ .