QFS đồng tiền lượg tử

QFS đồng tiền lượg tử

Tất cả tiền trên toàn thế giới sẽ được hỗ trợ bằng vàng.  Sẽ không có thêm tiền hoặc có thể được in ra như trước đây.  (Tiền cố định/đô la xăng dầu) không có dự phòng - vô giá trị.

 *Tất cả số tiền nhận được sẽ có nguồn gốc rõ ràng, rõ ràng và không có bất kỳ ràng buộc nào*.

 Hệ thống lượng tử Computador này được đặt trong không gian.  Sẽ không ai có thể hack tiền từ bất kỳ tài khoản nào nữa.

 Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi tài khoản *(trên mây)*

 Chỉ có bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của bạn.  Chỉ có bạn là chủ sở hữu tài khoản ngân hàng của riêng bạn.  (hoặc, một trong những người bí mật của bạn cũng có thể làm như vậy).

 Không có giám đốc/người quản lý ngân hàng nào đối với tài khoản ngân hàng chung của bạn sẽ có quyền truy cập cũng như không thể xem bạn có bao nhiêu trong tài khoản cũng như không có quyền kiểm soát các tài khoản này.

 Bất kể số tiền cần thiết.  Bạn có thể tải xuống tài khoản ngân hàng chung của mình.

 Bạn cũng có thể tải tiền về bất kỳ nơi nào trên thế giới.  (Bất kỳ quốc gia nào) tùy thích.  Chỉ có bạn mới có thể kiểm soát tài khoản của mình.

 *Vì số tiền nhận được rất lớn.  Những tài khoản này rất nhạy cảm*.

 *Ví dụ:* nếu ai đó cố gắng chiếm đoạt bạn hoặc bạn đang căng thẳng.  Tài khoản sẽ tự động tắt *(để bảo vệ)*
 Và sẽ mở lại trong vòng vài giờ hoặc những ngày tiếp theo.

 Tất cả các hoạt động thanh toán có thể và sẽ được thực hiện bằng điện thoại di động của bạn.
 Tất cả tiền có thể được gửi và rút ngay lập tức.  Trong vòng vài phút.

 Nó sẽ bị chặn đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp.

 Hệ thống cabal cũ sẽ hoàn toàn bị phá sản và không thể hoạt động được.

 Hệ thống lượng tử Viva!