TÂM và ĐỜI

TÂM và ĐỜI
Người nào luôn nghĩ tâm mình đã tốt rồi, mình đã lương thiện rồi mà tại sao đời mình vẫn khổ thì người đó sẽ còn phải vướng vào cảnh khổ lâu dài. Vì cái tâm tự mãn cho mình đã là rất tốt nên lại nảy sinh cái tâm mong được đền đáp, điều này sẽ vô tình gieo cái nhân ích kỷ, đưa đến quả báo về sau.

Người nào dù tốt bao nhiêu cũng luôn xem mình còn chưa tốt, việc thiện làm bao nhiêu cũng thấy còn chưa đủ, vẫn thấy mình là chúng sinh phước mỏng nghiệp dày, luân hồi nhiều kiếp, cần phải sám hối mỗi ngày thì ta biết người này sống rất bình an. Bởi vì họ có cái tâm biết khiêm hạ mà làm cho họ dễ dàng đi qua những sóng gió, chông gai trong đời.

Này bạn, khiêm hạ hay tự cao, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bạn lựa chọn.

Sưu Tầm