TRang phục 2024

TRang phục 2024
Trang phục thi đấu mùa giải 2024 Được bạn Lê Chính tài trợ .Yếu cầu các bạn nhận khi tham gia thi đấu mang áo di chuyển ,Balo và dớ ống xanh