VẠN SỰ XIN HÃY TUỲ DUYÊN

VẠN SỰ XIN HÃY TUỲ DUYÊN

VẠN SỰ XIN HÃY TUỲ DUYÊN

Dường như con đã nghe về chữ Tuỳ Duyên rất nhiều, tuy nhiên Tuỳ Duyên không phải là bỏ mặc, để mọi thứ ra sao thì ra, đến đâu thì đến.

Mà Tuỳ Duyên đồng nghĩa phải làm hết mình, hết khả năng, dù kết quả ra sao con cũng luôn biết bằng lòng hoan hỷ.