HÃY THÀNH THẠO BỐN PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI...

HÃY THÀNH THẠO BỐN PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI...

1. Nếu bạn muốn thật giàu có.. phải giỏi phép tính NHÂN

(nhân bản, nhân cách, nhân từ).

2. Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính CHIA (chia sẻ).

ĐỪNG BIẾT MÀ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH.

3. Nếu bạn muốn làm được những gì mình muốn, hãy khéo léo dùng phép tính CỘNG (hợp tác).

4. Nếu bạn muốn làm cái mới để thay đổi phải bỏ đi những thói quen, cách làm cũ, hãy dùng phép tính TRỪ (buông bỏ).

Thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành 1 người xuất sắc.

Và hãy nhớ:

- Nhân (x) chia ) trước

- Cộng (+) trừ (-) sau

Cuối cùng, hãy đơn giản hoá cuộc sống của chính bạn.

Đừng quên học đi đôi với hành, và thực hành phải luôn đi trước lời nói.

Cứ làm tốt những điều trên cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày và con đường thành công cũng sẽ rộng mở và gần hơn.

Nguồn: Sưu tầm