Do cụm sân 917 cấm thi đấu do COVID2019

Do cụm sân 917 cấm thi đấu do COVID2019

Do cụm sân 917 cấm thi đấu do COVID2019

Lúc 16h00 ngày 02/01/2021 bóng lăn sân Anh Thu Thanh Đa ,Anh Em ghé chơi giao lưu với đội Anh Em sân .Trận đầu năm mong Anh Em tham gia mang về chiến thắng đầu năm.VLC mặc áo cam

Một số hình ảnh