Tuần 17/12/2023

Tuần 17/12/2023
Đã lâu lắm VLC FC đi đầy đủ 20 cầu thủ .VLC chiến thắng Bụng bự FC 2-1 với 2 bàn của Xuân Vương và Sỹ .VLC chúc mừng hạnh phúc Bạn TRịnh