VLC là gì?

VLC là gì?
VLC là gì? Tình cờ xem phim truyền hình có một đoạn thoại nói về VLC ,thay lời giải thích VLC là gì? Tùy theo mỗi người hiểu.